کدام ماشین حساب دستور غذا آنلاین را ترجیح می دهید؟از آنچه که امتحان کرده ام راضی نیستم. پس از قرار دادن لیست مواد تشکیل دهنده در ماشین حساب ، اغلب متوجه می شوم که 75 the از مواد لازم است تا ماشین حساب آنها را تشخیص دهد. برخی از ماشین حساب ها بیشتر بر روی محصولات نام تجاری تمرکز می کنند تا روی اجزای اصلی برای طبخ از ابتدا. برخی افراد از کلماتی مانند خرد یا نمک متنفر هستند. برخی واحدهای متریک را تحمل نمی کنند.

فرستاده / u / catchweed
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید