زمان مصرف مکمل های کلاژن: تغذیه


وقتی برای مکمل کلاژن خرید می کردم ، به یک کارمند فروشگاه مواد غذایی سالم اشاره کردم که می خواهم این یک پودر باشد که بتواند در شیک پروتئین من حل شود. او پاسخ داد که من نباید پودر پروتئین و مکمل کلاژن را با هم مصرف کنم زیرا پودر پروتئین از جذب کلاژن جلوگیری می کند … آیا این درست است؟

دیدگاهتان را بنویسید