علیرضا خدابخشی معاون سیاسی صدا و سیما شد.به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی صدا و سیما ، پیمان جبلی ، رئیس رسانه ملی ، علیرضا خدابخشی را به عنوان معاون سیاسی خود منصوب کرد.

در بخشی از این جمله آمده است:

“برادر عزیز ، آقای علیرضا خدابخشی ، با توجه به دانش ، فداکاری ، شایستگی و تجربه ارزشمند شما در زمینه رسانه و ابتکارات و تحولات برای حمایت از سربازان جنگ اقتصادی ، سازمان صدا و سیما را به عنوان معاون سیاسی منصوب می کنید. “

در این پیشنهاد ، رئیس رسانه ملی به خدابخشی دستور داد “روزنامه نگاری تحقیقاتی ، حرفه ای و چند رسانه ای” را توسعه دهد ، “نیازهای خبری مخاطبان را تسریع کند” ، “از رسانه های گزارشگران معروف و فاسد حمایت کند” و “یک فعال و حضور موثر. “” در فضای مجازی “،” کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری “،” مدیریت پیام های هوشمند و یکپارچه مطابق ماموریت معاون سیاسی در شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی “،” کاهش موازی کاری های غیر ضروری. کار “،” هم افزایی با فرصت های محبوب و نخبه برای توسعه با کیفیت “و کمی آگاهی و اطلاعات” ، “مدیریت. سندمحور پوشش خبری و پیگیری نتایج »،« حذف سرفصل و تنوع بخشیدن به حوزه های خبری رسانه ملی و توجه ویژه به حوزه فرهنگی ، هنری و اجتماعی »،« فعال سازی راهبردهای اطلاعاتی متناسب با حوزه تمدن ایران اسلامی. به ویژه همسایگان »،« تفکر مناسب »،« تحولات هوشمندانه و به موقع در مقاومت و جهان اسلام »،« تدوین برنامه کاربردی عدالت رسانه ای برای حوزه های خبری »و« برنامه ریزی برای نمایندگی صادقانه و حرفه ای خدمات نظامی در مناطق مختلف »با استفاده قابل توجه پتانسیل انسانی و فکری در حوزه سیاسی ؛ و “دستیابی به هم افزایی با سایر قسمتهای رسانه ملی و همچنین فضای رسانه ای کشور”.

دیدگاهتان را بنویسید