آیا تغییر در مصرف الکل بر نحوه هضم آن توسط بدن تأثیر می گذارد؟ (علاوه بر كاهش مسموميت): تغذيه


فرض کنید شما 4 لیوان شراب می نوشید.

سناریو 1. فرد 4 لیوان در شب به مدت 4 ساعت (یعنی 1 لیوان در ساعت) می نوشد. در روزهای دیگر هفته ، آنها مشروب نمی نوشند.

سناریو 2: یک نفر هر روز به مدت 4 روز یک لیوان شراب می نوشد.

تفاوت این است ، با این تفاوت که فرد در سناریو 1 بیشتر مست است؟ آیا برای بدن شما بدتر است که آن را یک شبه دریافت کنید ، حتی اگر در روزهای دیگر مشروب نخورید؟

پاداش اضافه شده سناریو 3: شخص 2 لیوان شراب در شب به مدت 2 روز می نوشد.

آیا تفاوتی وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید