25-30 گرم فیبر؟ : تغذیه


من به سرعت متوجه می شوم که فیبر یکی از چالش برانگیزترین اهداف مغذی است که من باید روز به روز با آن مقابله کنم ، و به عنوان یک فرد سلیاک مهمتر است که به آن هدف فیبر در عنوان دست یابم. آیا کسی در مورد غذاهایی که باید روزانه بخورم توصیه ای دارد؟ بالاترین منبع فیبر من در حال حاضر ویتامین ها هستند ، اما من 30 گرم بدون ویتامین می خواهم. چند منبع بعدی من گردو ، بادام ، زغال اخته و تمشک است ، اما من با این رژیم غذایی 8 گرم افزایش می دهم …

دیدگاهتان را بنویسید