یک سوال در مورد چربیمن فصل هفتم One را تماشا می کنم و به نظرم می رسد که دسترسی به چربی اصلی ترین نیروی محرک است. حتی با وجود 100 پوند گوشت سالم در صندوقچه چوبی ، شرکت کننده در حین تلاش برای صید ماهی تقریبا خودکشی کرد زیرا چربی را بسیار ارزشمند می دانست.

در اوایل این فصل ، همان شرکت کننده مقدار زیادی توت وحشی جمع آوری کرد. بنابراین من فقط کنجکاو هستم که چرا انواع توت ها و گوشت بدون چربی کافی نبود؟ ممکن است انواع توت ها کمتر از آنچه فکر می کردم داشته باشد ، اما من احساس می کنم اگر بدن شما به اندازه کافی کربوهیدرات ها را به انرژی و چربی تبدیل کند.

ارائه شده توسط / u / Clacimus
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید