که تأثیر کلی بیشتری دارد ؛ خوب هست یا بد؟ : تغذیه


آیا خوردن غذاهای غنی از مواد مغذی بدن فرد ناسالم را سالم تر می کند؟ آیا تغذیه نامناسب بیشتر از شما بر بدن تأثیر می گذارد؟ من در جایی شنیده ام که تأثیر تغذیه خوب آنقدر که مردم فکر می کنند زیاد نیست ، زیرا اینها غذاهایی هستند که بدن به طور معمول به خوردن آنها نیاز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید