پنیر بولونیا و آمریکایی: غذا


مدتی در یک قصابی در نیوجرسی کار کردم. همه قدیمی ترین مشتریان (70+) تا به حال فقط بولونیا ، پنیر آمریکایی و لیوروورست خریداری کرده اند. این موضوع بود.

من عاشق ساندویچ های بولونیا و پنیر با مایو و خردل هستم … اما هر روز آنها را نمی خورم زیرا می دانم که برای من خوب نیست.

آیا این افراد مسن در نمک نگهداری می شوند؟ چه چیزی می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید