هوای اصفهان برای سلامت مردم بد استبه گزارش خبرنگار ایمنا ، کیفیت هوا در کلان شهر اصفهان 24 ساعت قبل از صبح امروز – پنجشنبه 22 مهر – در وضعیت ناسالم برای جمعیت ثبت شد و در فهرست 159 قرار گرفت.

دستگاه اندازه گیری کیفیت هوا کلان شهر اصفهان اکنون در خیابان است جی با شاخص 185 ، احمدآباد 183 ، پروین 172 ، رودکی 167 ، باخونار 164 ، انقلاب 161 ، رهنان 156 ، فرشادی 156 ، میرزاطاهر وضعیت 156 برای جمعیت ناسالم است و ایستگاه های ورزشگاه میثاق با شاخص 141 ، فیض 135 ، کاوه 130 برای گروه های آسیب پذیر در وضعیت ناسالم قرار دارند.

دستگاه اندازه گیری کیفیت هوای استان ؛ خرازی ، باغ قدیر ، دانشگاه ، کاجو کار نمی کنند و دستگاه اندازه گیری کیفیت هوا در ایستگاه مبارکه با شاخص 77 در وضعیت خوبی قرار دارد.

در حال حاضر تنها ایستگاه شاخص کیفیت هوا در استان به غیر از اصفهان ، شاهین شهر و سجزی و شاخص کیفیت هوای شاهین شهر در وضعیت سالم 71 است و سجزی در جایگاه 101 ، آنها برای گروه های حساس در وضعیت ناسالم قرار دارند.

شاخص کیفیت هوا بین 0 تا 50 هوای پاک ، 51 تا 100 هوای سالم ، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های آسیب پذیر ، 151 تا 200 ناسالم برای عموم مردم ، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

دیدگاهتان را بنویسید