منصوب به عنوان رئیس سازمان بورس + بیوگرافی و سوابق “مجید عشقی”به گزارش ایمنا و به نقل از خبرگزاری بازار سرمایه ایران (سنا) ، ساعتی پیش ، در 12 اکتبر 1400 ، جلسه شورای عالی بورس اوراق بهادار در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.

در این جلسه ، در رابطه با پایان دوره تصدی “محمدعلی دهگان دهنوی” در سازمان بورس و اوراق بهادار ، اعضای شورای بورس با انتخاب “مجید عشقی” با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید این سازمان …

مجید عشقی ، نایب رئیس بورس کالا و عضو هیئت مدیره شرکت های تامین مالی سرمایه لوتوس پارسیان ، سرمایه گذاری توسعه نور دنا را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین عضو کارگزاری تدبیرگران فردا ، سرمایه گذاری پویا ، سرمایه گذاری ارزش تدبیر ، توسعه اقتصادی بین المللی آینده ، سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس ، صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان ، سامان تجارت تدبیر ایرانیان ، گروه توسعه اقتصادی ، کارآفرینان دامون ، کارگزاری بانک پاسارگاد است. در هیئت مدیره

در جلسه امروز شورای عالی بورس ، مسعودی فر ، عشقی ، خدابخش ، فرجزاده و ناصرپور به عنوان اعضای هیئت مدیره بورس و سازمان اوراق بهادار معرفی شدند.

بورس اوراق بهادار ایران در نیم قرن عمر خود ، فریدون مهدوی (1349-1346) ، فضل یک ماشین مهرپور (1349-1352) ، داریوش خوزیما علم (1352-1353) ، منصور ضابطیان (1353-1359) ، یک ماشین وردی رجایی سلماسی (1997-1999) ، سید احمد میر مطهری (2007-2003) ، حسین عبده تبریزی (2005-2006) ، علی صالح آبادی (2016-2015) ، محمد فطانت (2016-2015) و شاپور محمدی (2016-2017) ))) ، Saw Hasan Calibaf Asl (1399-1399) و محمد علی دهگان دهنوی (1400-1399).

دیدگاهتان را بنویسید