مصرف روزانه پروتئین – چقدر می توانید هضم کنید؟ : تغذیه


سلام به همه – چقدر پروتئین را می توانید در یک وعده غذایی / وعده غذایی هضم کنید؟ من در یک ساعت 25-30 گرم خواندم ، اما واقعاً به آن اعتقاد ندارم. من مطالعاتی را مشاهده کرده ام که خلاف این را نشان می دهد ، و من نمی فهمم چگونه تکامل می یابیم و فقط 25-30 گرم را مجاز می دانیم.

نظرات و نظرات شما چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید