لکتین ها (حبوبات ، عدس ، غلات) چطور؟ : تغذیه


من شنیده ام که D-Mannose به لکتین هایی متصل می شود که در درجه اول در حبوبات یافت می شود. آیا به اتصال لکتین های موجود در عدس و غلات مانند کینوا و جو دوسر نیز کمک می کند؟ و چگونه باید دقیقاً از مکمل D-mannose استفاده کنم ، به عنوان مثال ، 30 دقیقه قبل از غذا یا 30 دقیقه بعد از غذا یا همراه با غذا ، و غیره.

دیدگاهتان را بنویسید