غذاهای سالم که نباید به مدت طولانی در یخچال نگهداری شوند؟ : تغذیه


هی! من به زودی به خانه دانشجویی منتقل می شوم و 2-4 هفته یخچال نخواهم داشت. چه غذاهایی سالم نیازی به نگهداری در یخچال ندارند تا 2-3-4 روز دوام بیاورند و خوراکی باقی بمانند؟ در صورت غنی بودن از پروتئین ، امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد.

من فکر می کنم اکثر میوه ها و سبزیجات موجود در این لیست هستند.

دیدگاهتان را بنویسید