شرایط پذیرش توسط آزمون وکالت تعیین شد.با توجه به نام و با اشاره به خانه ملت ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز _ چهارشنبه ، 13 مهر 14:00 _ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای تجاری مطابق با ماده 6 این طرح با 172 رأی موافق ، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع. از 222 نماینده حاضر ، آنها موافقت کردند.

مطابق ماده 6 طرح اصلاح شده ؛ تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، مصوب 17/01/1376 ، به شرح زیر اصلاح شده و تبصره ای به عنوان تبصره (2) به آن اضافه شده است:

در تبصره 1 این مقاله آمده است ؛ کانون وکلا و کانون وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظفند سالانه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون وکالت. نامزدهای دارای حداقل هفتاد درصد (70)) امتیاز ، با نمره متوسط ​​یک درصد (1)) دارندگان کسانی که بالاترین امتیاز را دارند پذیرفته شده و برای مراحل مناسب به مرجع صدور مجوز ارائه می شوند.

وزیر دادگستری مسئول نظارت بر اجرای این تبصره است و وزارت موظف است در صورت امتناع از سوی کانون وکلا و کانون وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای انجام معاینه ، معاینه انجام دهد. وارونه برای عقب نگه داشتن آن. پروتکل دادگاه و نمایندگی در مجلس جایگزین امتحان نیست.

مطابق تبصره 2 این مقاله ؛ برای اشخاص مشمول بند ج ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) ، مصوب 14 دسامبر 1695 ، با اصلاحات و الحاقات بعدی حد نصاب مشخص شده در تبصره (1) باید حداقل شصت درصد (60 درصد) باشد.

همچنین بر اساس اصلاح تبصره 2 به ماده 6 ؛ برای موضوعات بند (ج) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، حد نصاب مشخص شده در تبصره (1) حداقل شصت خواهد بود. درصد (60 درصد).

دیدگاهتان را بنویسید