سوال پوسته پسیلیوم و جذب داروها و مواد مغذی: تغذیه


Psyllium می تواند در جذب دارو اختلال ایجاد کند و نباید با هم مصرف شود.

اما آیا این بدان معنا نیست که پسیلیوم در جذب مواد مغذی تداخل ایجاد می کند؟

به من توصیه شد که psyllium را در اسموتی صبحانه ام بگنجانم ، اما ابتدا می خواستم این را روشن کنم.

دیدگاهتان را بنویسید