دستگاهی که ارزش غذایی واقعی را به شما می گوید؟چندی پیش من در مورد دستگاهی در حال توسعه شنیدم که ارزش غذایی واقعی را به شما نشان می داد. کسی میدونه آیا چیزی جواب داده یا نه؟

من می دانم که برچسب مواد غذایی احتمالاً دستورالعمل کلی هستند ، نه بیش از حد ، درست است؟

با تشکر

ارسال شده توسط / u / illathon
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید