بهترین مکان برای خرید مکمل های آموزشی انبوه کجاست؟ : تغذیه


من طرفدار همه اجزای بسیاری از مکمل ها نیستم و امیدوار بودم که آنها را به صورت عمده (کراتین ، بتا آلانین و غیره) بخرم. متأسفانه ، به نظر می رسد برخی از بزرگترین سایت ها دارای مسائل جدی کنترل کیفیت و کلاهبرداری هستند.

آیا سایت معتبری باقی مانده است که مکمل های فردی را به صورت عمده بفروشد؟

دیدگاهتان را بنویسید