ارائه پاداش خوب به پرداخت کنندگان عوارضبا توجه به نام ، ابوالفضل فلاح اظهار داشت: “با توجه به اصلاح مطالبات شهرداری تهران در حوزه شهرسازی ، برای تشویق و تسهیل وصول مطالبات شهرداری و مطابق ماده 59 قانون” حذف موانع تولید رقابتی و بهبود سیستم مالی “. “تم ها مؤدیانی کسانی که مایلند قبل از 14 نوامبر 1400 هزینه کار ساختمانی را به صورت نقدی و به صورت یکجا پرداخت کنند ، پاداش و پاداش خوبی به میزان بیست و پنج درصد (25 درصد) دریافت خواهند کرد.

وی به قانون افزایش شدید ساخت و ساز مسکن و تعهد دولت مجلس سیزدهم برای ساخت مسکن برای اقشار مختلف مردم اشاره کرد و افزود: رونق بخش مسکن می تواند موجب رونق صنایع و کارگاه های مختلف مرتبط با این منطقه.” ساخت و ساز.

معاون شهردار تهران اظهار داشت: شهروندان می توانند با تماس با ادارات برنامه ریزی شهری و درآمد در 22 منطقه یا دفاتر خدمات الکترونیکی شهری مالیات بر املاک را پرداخت کنند.

فلاح گفت: روند رسیدگی و حل مسائل مربوط به مجوزهای ساختمانی و سایر موضوعات در حوزه شهرسازی به صورت هوشمند ردیابی می شود و با سرعت و دقت زیادی با فرآیندهای قبلی مقایسه می شود.

منبع: مهر

دیدگاهتان را بنویسید