آیا بسته های ماهی تن در صورت زیاد خوردن مضر است؟ : تغذیه


من می دانم که ماهی تن نسبت به ماهی های دیگر دارای سطح جیوه بالاتری است. به گفته وب سایت Starkists ، ماهی کنسرو شده آنها حاوی 1.0 ppm جیوه است ، من هیچ تعداد بسته بندی مستقیم را در هیچ جا ندیده ام. کسی میدونه چند تا کیسه هست؟ چقدر جیوه برای شما مضر است ، به خصوص اگر من آن را یک روز در میان بخورم؟

دیدگاهتان را بنویسید