99 درصد پروژه های شهری هیچ انگیزه ای برای توسعه ندارندمزیت – فایده – سود – منفعت سجادزاده وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا ، اظهار داشت: پروژه های تشویقی توسعه و موقعیت پروژه های شهری باید در قالب برنامه های استراتژیک ساختاری مورد بررسی قرار گیرد تا این طرح ها در ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس اجرا شوند.

وی افزود: پس از تهیه و تدوین پروژه های شهری شامل پروژه های تحریک توسعه ، طراحی شهری با استفاده از اصول و معیارهای خاصی در مفاد طرح ها و برنامه های شهر ، برنامه را شکل داده و اجرا می کند.

وی گفت: “اقتصاددانان ، جامعه شناسان و برنامه ریزان شهری در فرایند تهیه پروژه ها و برنامه های تشویقی توسعه مشارکت دارند تا پروژه ها را بطور صحیح شناسایی و مکان یابی کنند و کار را به شهرساز بسپارند.”

سجادزاده تاکید کرد: وظیفه طراحی شهری شکل دهی و شکل دهی به فضا است ، بنابراین حضور طراح شهر به همراه طراح ، اقتصاددان و جامعه شناس در روند اجرای پروژه هایی که توسعه را تحریک می کند برای اجرای صحیح پروژه بسیار مهم است. این برنامه ها

وی ادامه داد: متأسفانه 99 درصد پروژه های شهری فاقد انگیزه برای توسعه هستند و جنبه های اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، فرهنگی ، اجتماعی و کالبدی را به درستی توضیح و توجه نمی کنند.

وی گفت: “ما انتظار داریم که پروژه های توسعه محور در قالب برنامه های استراتژیک ساختاری و برنامه های بازیابی مورد توجه قرار گیرند و از دیدگاه مهندسی صرف نظر شود زیرا اعمال چنین چشم اندازی به شهرهای ما آسیب جدی می رساند.”

سجادزاده افزود: اگر پروژه ای از زوایای مختلف اندازه گیری نشود ، در حین اجرا و اجرا توسط مدیران با مشکلات زیادی روبرو می شود و در صورت اتمام فرایند اجرا ، کارایی و اثربخشی لازم را نخواهد داشت ، زیرا معمولاً از این امر استقبال نمی شود. به شهروندان. “

وی گفت: پروژه های مشوق توسعه ، همانطور که از نامش پیداست ، جامع است و طوری طراحی شده است که همه جوانب بویژه محیط زیستی و اجتماعی را در نظر بگیرد تا توسعه و اجرای طرح با موفقیت همراه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید