۷ راه برای مراقبت از پوست با سرکه سیب
سرکه سیب در نتیجه فرآیند تخمیر آب سیب توسط مخمر و سایر باکتری های مفید ساخته می شود. این فرآیند ترکیبی به نام اسید استیک تولید می کند که دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی است. فواید سرکه سیب برای پوست به دلیل اسیدهای موجود در میوه سیب مانند اسید استیک و اسید مالیک است.