۶ کشته در آخرین تیراندازی در آمریکا


در فینال گرفتن جمعی در آمریکا چندین نفر در ساکرامنتو کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز به این گرفتن پاسخ آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کنگره خواست به همان اندازه برای جلوگیری اجتناب کرده اند واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا سلاح های بوتلگ همراه خود یکدیگر همکاری کنند.

6 کشته در آخرین تیراندازی در آمریکا

رویداد۲۴ به گزارش رویترز، پلیس ساکرامنتو در کالیفرنیا ادعا کرد کدام ممکن است تعدادی از نفر در گرفتن دسته جمعی در کل ساعت شب {در این} شهر انگشت داشته اند با این حال تاکنون دستگیری صورت نگرفته است.

پلیس ادعا کرد {در این} گرفتن شش نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ نفر زخمی شدند. در گذشته اجتناب کرده اند گرفتن منصفانه نبرد در عمق وجود داشت کدام ممکن است احتمالاً علت بی نظیر حمله ها بود. این گرفتن در نزدیکی استادیوم محل ورزشی نیروی کار بسکتبال ساکرامنتو روی داد.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز به این گرفتن پاسخ آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کنگره خواست به همان اندازه برای جلوگیری اجتناب کرده اند واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا سلاح های بوتلگ همراه خود یکدیگر همکاری کنند. در همین جاری در دالاس، تگزاس، مردی به باند حاضر در یک واحد اجرای زنده شلیک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را کشت. عکس های بروزترین tp-date مونتاژ عکاسی در آمریکا را در عکس های در امروز ببینید.