۵ جانجنده سوخو و یک بالگرد اوکراین را، ویران کردیم – قدس آنلاین | پاگاه خبروزارت دفاع روسیه

به گذرش قدس آنلاین، و وزارت دفاع روسیه، امروز شنبه، در بیانیه، هر رسانه کردی: ۴ جبهه جانجنده سوخو-۲۷ اوکراینی در نابارد هاوایی امروز در «ژیتومیر» و فروند سوخو-۲۵ اوکراین در نژدان.

یک کتاب گرافیکی صادر شده توسط وزارت دفاع روسیه که مربوط به امده است، این است:

بیانیه وزارت دفاع روسیه در منطقه می اوزید: طول عملیات، ۲ هزار و ۱۱۹ زیراسخت، نیروهای منظم اوکراین و ۷۴ نقطه کنترل و مرکز ارتباطی، نیروهای مسلح، اوکراین. ، بین رفح ق.

ذکر مصور اضافه مای کیند: قوس اوکراین مواضع خود را در استان خرسون ترک کرد. اینجا جاهای تجهیزات و سلاح، را ترک کاردا لند. نیروهای روسیه کنترل در پایگاه نظامی اکراین دکتر آستان خرسون رابه کرفه انتهای.

منبع: جهیزیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/