۳۵ کشته و ۳۵ مجروح در تصادف رانندگی در ازدحام جمعیت در بلژیک + عکس – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


خوب خودروی بمب گذاری شده در یک واحد وسط استفاده پلیس عراق در کیساک منفجر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۴ نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۳۰ نفر تولید دیگری زخمی شدند.

به گزارش قدس اینترنت، بر تأثیر انفجار خوب خودروی بمب گذاری شده {در میان} جمعیتی کدام ممکن است در یک واحد کارناوال در شهر استریبی براگنیر بلژیک (۵۰ کیلومتری جنوب بروکسل) تجمع کرده بودند، انگشت کم ۴ نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۳۰ نفر زخمی شدند.

به آگاه ژاک ژابرت، شهردار موزه لوور در محله، مهاجم یک زمان کوتاه پس اجتناب کرده اند ساعت ۵ صبح حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کودک را کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ نفر تولید دیگری را زخمی کرد. ۲۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش گوبر، خودرو اجتناب کرده اند پایین به گروه حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک هنگام امتحان شده برای ناپایدار دستگیر شد.

آگاه تبدیل می شود در پی این حادثه نیروهای امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در محل حاضر شدند. انگیزه مهاجم اجتناب کرده اند این اقدام باقی مانده است خاص نیست.

تهاجم ماشین

    ماشین در بلژیک به سمت جمعیت می رود

تصادف در بلژیک

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/