231 میلیون دلار در سیستم Nimes ارائه شدبه گزارش ایمنا و با اشاره به روابط عمومی بانک مرکزی ، امروز حدود 131 میلیون دلار بابت این پیشنهادات فروخته شده است.

در نتیجه عملیات ، میانگین وزنی نرخ دلار به 23،461 تومان بالغ شد.

این نشان می دهد که نرخ ارز برای واردات کشور موثر بوده است.

از نیمه اول سال 1997 ، پس از تعدیل سیاست پولی دولت ، سیستم نیمس به عنوان معیاری برای تعیین نرخ خرید و فروش حواله به ارزهای خارجی تعیین شد.

دیدگاهتان را بنویسید