۱۸۱۶ بیمار کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند/ ۶۰ نفر دیگر شب گذشته جان باختند – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه گزارش وسط {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت قبلی ۶۰ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر کووید ۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۰ نفر رسید.

به گزارش وسط قدس اینترنت، به نقل اجتناب کرده اند وسط {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی وزارت بهداشت، اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه درست در این لحظه (۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۰) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده معیارهای تشخیصی بسته شدن، عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۶ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت تعیین شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۹ نفر در بیمارستان بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳ نفر رسید.

متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی ۶۰ فرد مبتلا کووید ۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۰ نفر رسید.

دیشب در ۱۶ استان ملت میزان در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر روده ها صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی {بوده است}.

در استان های سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، زنجان، سمنان، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، قزوین، بوشهر، ایلام، هرمزگان، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان ۱۹ نفر فوتی گزارش نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گلستان، قم، کردستان، یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان فوتی گزارش نشده است. در خراسان جنوبی تنها عالی مورد فوتی برای مبتلایان کووید ۱۹ سند شد.

خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۱ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

۲۰۱۱ مبتلایان COVID-19 تحمل مراقبت در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان.

تاکنون ۴۸۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۳ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۲۹ شهر بنفش، ۱۲۶ شهر نارنجی، ۲۷۸ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ شهر آبی هستند.

تأمین: ایسنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/