۱۴ نفر بر اثر رانش زمین در برزیل کشته شدند – قدس آنلاین | ایستگاه خبریشناور شدن پایین جستجو در باران از حداکثر باعث شناور شدن پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته شدن ۱۴ نفر در برزیل شد.

به گزارش قدس اینترنت، باران های سیل آسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن شناور شدن پایین در ایالت ریودوژانیرو برزیل جان بازو کم ۱۴ نفر را گرفت.

بنا بر داستان ها، وسط کمک در عرض ۲۴ ساعت حدود ۵۵۰ تصمیم اورژانسی اکتسابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۴ نفر را اجتناب کرده اند مناطق پرخطر نجات داده است.

در ماه فوریه، شناور شدن پایین در پتروپلیس، در تپه‌های مشرف به ریودوژانیرو، جان ۲۴۰ نفر را گرفت.

تأمین: مهر

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/