۳۴۰ هکتار از اراضی دشت مهاباد به سیستم آبیاری نوین مجهز است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، جلال محمود زاده روز سه شنبه در مونتاژ بازرسی مشکلات قالب‌های آبیاری تحمل فشار مهاباد اظهار کرد: هم اکنون تنها ۳۴۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی دشت مهاباد به سیستم آبیاری نوین مجهز شده کدام ممکن است این میزان تنها موجب ۱.۵ میلیون متر تاس صرفه جویی در آب است.

وی همراه خود خاص اینکه طبق مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه بر ایده میزان استفاده اجتناب کرده اند قالب‌های آبیاری هر ساله هشت نسبت اجتناب کرده اند حقابه باید کاهش پیدا تدریجی افزود: این درحالی است کدام ممکن است کاهش میزان آب کشاورزی این شهرستان حتی با بیرون برای درمان نسبت پیشرفت قالب‌های آبیاری {بوده است}.

مشاور مردمان مهاباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: میزان حق آبه بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است امسال این میزان با بیرون برای درمان ماموریت‌های استفاده شده به ۹۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است است.

محمودزاده کاهش غیرکارشناسی حقابه کشاورزی را ظلم در حق معیشت کشاورزان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به همان اندازه روزی کدام ممکن است تمام ۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی پایاب سد مهاباد تحمل محافظت سیستم آبیاری قرار نگیرد نباید اجتناب کرده اند سهمیه آبیاری استاندارد کاسته شود.

فرماندار ویژه مهاباد هم {در این} مونتاژ اظهار داشت: وضعیت ماموریت‌های آبیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌های کدام ممکن است مقامات برای اجرای این قالب‌ها می‌تدریجی {به دلیل} نبود مدیریت، کشاورزان را دچار سردرگمی کرده است.

امیر قادری افزود: مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری پمپاژهای آبیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کلان سیستم‌های آبیاری در اختیار گروه آب جهان‌ای بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دشت‌های کشاورزی نیز بر عهده جهاد کشاورزی است.

وی همراه خود خاص اینکه کشاورزان را باید در امر آبیاری اراضی تحمل محافظت همراهی کرد، اظهار داشت: تخصص نماد داده است هر اقدامی کدام ممکن است همراه خود مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی مردمان در کنار {بوده است} در هر زمینه‌ای بهتر از نتیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن حاصل شده است.

مهاباد در جنوب آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۶ کیلومتری وسط استان واقع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای بیش اجتناب کرده اند ۸۰ هزار هکتار اراضی تمایل کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغی است؛ اراضی پایاب سد مهاباد نیز ۱۲ هزار هکتار است کدام ممکن است در بازتاب سالانه ۱۳۵ به همان اندازه ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب برای زراعت محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی‌ها {در این} اراضی بلعیدن می‌شد.