یک عادت غذایی برای عضله سازی و چربی سوزی همزمان؟ : تغذیه


من به تازگی چیزی در اینترنت دیدم به نام چرخه کاربراتور. این بدان معناست که در روزهایی که تمرینات سنگین انجام می دهید ، بیش از 10 درصد غذا می خورید و 50 درصد از کالری روزانه خود را از کربوهیدرات ها دریافت می کنید. در روزهای استراحت نیز 10 درصد کالری اضافی می خورید ، اما فقط 25 درصد کالری روزانه خود را به شکل کربوهیدرات دریافت می کنید. به نظر می رسد این روش باعث عضله سازی و چربی سوزی می شود ، نظر شما در این مورد چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید