یک تزریق شش‌ماهه جایگزین قرص فشار خون می‌شود


گروه ایرنا مسکن- هیکل انسان پس اجتناب کرده اند حرکت در مرحله پیر شدن دچار بیماری های متعددی تبدیل می شود کدام ممکن است فشار خون در سالمندان اجتناب کرده اند آن ها است {به دلیل} اینکه بالا وارد شدن فشار خون خطر سکته روده ها را به در کنار دارد. بدون در نظر گرفتن بالا وارد شدن فشار خون مضر باشد به شبیه به ابعاد زیرین بودن فشار خون نیز مضر است. اطرافیان اشخاص حقیقی سالمند هر دو نمایندگی شرکت ها پرستاری سالمند باید میزان فشار شخصی شخص را به طور مرتب چک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن قرص روزانه فشار خون را به سالمند متذکر شوند به همان اندازه اجتناب کرده اند هرگونه خطر بالقوه ناشی اجتناب کرده اند {فشار خون بالا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین پیشگیری شود.

{افرادی که} {فشار خون بالا} دارند، معمولا عالی بار در روز برای مدیریت این بیماری قرص خوردن می‌کنند. فشار خون همراه خود ۲ عدد پرونده می‌شود: فشار سیستولیک (عدد بعدی) نیرویی است کدام ممکن است در آن روده ها خون را به احاطه هیکل پمپاژ می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار دیاستولیک (عدد زیرین‌تر) کدام ممکن است از دوام در مخالفت با جریان خون در رگ‌های خونی است. محققان اکنون سرگرم آزمایش این رویکرد هستند کدام ممکن است به آگاه آنها برای اولین بار روی زمین است کدام ممکن است می توان {فشار خون بالا} را معامله با کرد.

یک تزریق شش‌ماهه جایگزین قرص فشار خون می‌شود

طبق گفتن سرویس همگانی سلامت انگلیس، حدود عالی سوم بزرگسالان {در این} ملت {فشار خون بالا} دارند، با این حال بالقوه است متعدد آن را ندانند. در حالی کدام ممکن است بیشتر اوقات این اشخاص حقیقی علائم قابل توجهی ندارد با این حال  اگر {فشار خون بالا} معامله با نشود، ممکن است خطر ابتلا به حمله ها قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته مغزی را افزایش دهد.

{در این} کارآزمایی جدید کدام ممکن است توسط محققان دانشکده «کوئین مری لندن» (QMUL) به پایان رسید ، ۶۳۰ فرد مبتلا اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان نمایندگی دارند کدام ممکن است ۱۰۰ نفر اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند انگلیس خواهند بود. به آگاه محققان، {افرادی که} {فشار خون بالا} از آنها پیش آگهی داده تبدیل می شود، معمولا عالی بار در روز برای مدیریت این بیماری قرص خوردن می کنند.

یک تزریق شش‌ماهه جایگزین قرص فشار خون می‌شود

«بنیاد روده ها انگلیس» (BHF) گفتن کرد: اگرچه همه وقت توضیحی برای دلیل برای {فشار خون بالا} {وجود ندارد}، با این حال اصولاً اشخاص حقیقی {به دلیل} رژیم غذایی، سبک مسکن هر دو شرایط پزشکی به آن است مبتلا می شوند. این بررسی کدام ممکن است توسط Alnylam Pharmaceuticals تهیه کنید پولی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط مؤسسه سراسری تحقیقات بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت (NIHR) حمایت تبدیل می شود، تصور به به مدت سه سال اجرا شود.

داروی جدید، پروتئینی به تماس گرفتن آنژیوتانسینوژن را هدف قرار می‌دهد کدام ممکن است توسط کبد ساخت می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ترتیب فشار خون عملکرد دارد. آزمایشات فاز نخست بر روی ۸۴ فرد مبتلا نماد داد کدام ممکن است عالی دُز اجتناب کرده اند این داروی جدید، پس اجتناب کرده اند سه هفته، غلظت هورمون را در خون اشخاص حقیقی حداقل ۹۰ نسبت کاهش می‌دهد.

این تأثیر پس اجتناب کرده اند ۱۲ هفته نیز پابرجا {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققان امیدوارند به شما گزینه بدهد مرحله فشار خون را برای مدت زمان بسیار طولانی مدیریت تدریجی. سازندگان این دارو می‌گویند کدام ممکن است این می‌تواند عالی راه‌رفع «قابل مدیریت‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن‌تر» برای مبتلایان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر فراموشی خوردن قرص‌های فشار خون روزانه را اجتناب کرده اند بین ببرد. دکتر «مانیش ساکسنا»، سرپرست بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون سرپرست علمی QMUL، اظهار داشت کدام ممکن است آنها اجتناب کرده اند این کارآزمایی «سرگرمی زده» هستند.

وی می‌گوید: این کارآزمایی در روزهای اولین شخصی بسر می برد، با این حال امید باقی مانده ما اینجا است کدام ممکن است تدریجی شود این معامله با عالی راه‌رفع ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مدیریت‌تر برای مقابله همراه خود {فشار خون بالا} است. معامله با ۲ بار در سال همراه خود تزریق زیر منافذ و پوست متفاوت بهتری برای خوردن داروهای روزانه است. ما معتقدیم کدام ممکن است این تزریق خبر خوشایندی برای مبتلایان {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با فشار خون را دستی‌تر می‌تدریجی.

یک تزریق شش‌ماهه جایگزین قرص فشار خون می‌شود

مبادله برای قرص

پروفسور «بالا نیلش سامانی»، سرپرست پزشکی در «بنیاد روده ها انگلیس»، اظهار داشت کدام ممکن است این تزریق ممکن است به «خبر خوبی برای هزاران و هزاران نفر {در سراسر} انگلیس» منجر شود کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند آنها خواستن به خوردن روزانه دارو برای کاهش خطر حمله ها قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته مغزی دارند. وی افزود: این بررسی تصمیم گیری خواهد کرد کدام ممکن است خواه یا نه تزریق ۲ بار در سال فشار خون را به ابعاد کافی در یک واحد فاصله تمدید شده کاهش می دهد هر دو خیر. اگر این مورد تدریجی شود، بالقوه است مبادله برای خوردن قرص های روزانه برای برخی اجتناب کرده اند مبتلایان باشد.