گوشت قرمز باید به نحوی سالم و حیاتی برای سلامتی ما باشد. مردم قرن هاست که گوشت می پزند: تغذیه


گوشت قرمز باید به نحوی سالم و حیاتی برای سلامتی ما باشد. مردم قرن هاست که گوشت می پزند و این به مغز ما کمک کرده است که خودآگاهی را آغاز کند.

من نمی توانم بگویم که اگر تصمیم بگیریم فقط سبزیجات و میوه ها را برای همه بشریت بخوریم ، به همان شیوه رشد خواهیم کرد.

ارزیابی تعادل مقدار واقعی گوشت قرمز برای خوردن دشوار است.

ارائه می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید