گل محمدی: برای آن چند ثانیه از جامعه داوری عذرخواهی می کنم – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسرمربی خدمه فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: اجتناب کرده اند مسئولان کمیته انضباطی آرزو می کنم اجتناب کرده اند داور مسابقه آقای علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همه اعضای کمیته داوران مراقبت از این مونتاژ دعوت کنند.

به گزارش قدس اینترنت ، دربی هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم یحیی گل محمدی همراه خود جذب می کند خوب بر خوب به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند باز شدن دروازه پرسپولیس مقابل استقلال به داور حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک به انتخاب داور اعتراض کرد.

او در این زمان (یکشنبه) در اظهار داشت وگویی همراه خود ردیابی به اتفاقات شهرورد کدام ممکن است باعث اجتناب کرده اند کف دست دادن اعصابش شد، اظهار داشت: برای تعدادی از ثانیه اجتناب کرده اند هیئت منصفه عذرخواهی می کنم. ما ساده اجتناب کرده اند همه گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا فدراسیون فوتبال پیش بینی عدالت داریم، ۹ کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تا حد زیادی. اینکه پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادارانش در همه زمینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها به عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت احترام بگذارند.

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان آن پیش بینی داریم در این سیستم ریزی مسابقات، داوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امتیازات انضباطی برابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت را رعایت کنند به همان اندازه حق هیچ تیمی ضایع نشود.

گل محمدی اظهار داشت: اجتناب کرده اند مسئولان کمیته انضباطی آرزو می کنم اجتناب کرده اند داور مسابقه آقای علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اعضای کمیته داوران مراقبت از این مونتاژ دعوت کنند.

پیش بینی داریم با توجه به توضیحات انواع این داور برای دربی صحبت کنند در حالی کدام ممکن است اصلاً امکان نبود.

او اظهار داشت: تمام صحنه های آن مسابقه را چندین بار تماشا کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره تصمیماتی کدام ممکن است گرفته شد صحبت می کنم. من می خواهم هم در کمیته انضباطی حاضر می شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حضور این اشخاص حقیقی صحبت می کنم.

سرپرست فنی پرسپولیس اظهار داشت: امیدوارم این اشخاص حقیقی هم در مونتاژ باشند. سپس هر تصمیمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی اعضای کمیته انضباطی گرفته شود را می پذیرم.

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/