گفتگوی نخست وزیر هند و رژیم صهیونیستی درباره ایران – قدس آنلاین | ایستگاه خبرینخست وزیر اسرائیل همراه خود نارندرا مودی همتای هندی شخصی دیدار کرد.

به گزارش جروزالم پست به نقل اجتناب کرده اند جروزالم پست، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه همراه خود نارندرا مودی همتای هندی شخصی دیدار کرد.

نخست وزیر اسرائیل علاوه بر این اجتناب کرده اند موضع نخست وزیر هند در قبال تحولات سرزمین های اشغالی تشکر کرد.

این مقدماتی تصمیم تلفنی نخست وزیر هند همراه خود رژیم صهیونیستی است.

۲ طرف علاوه بر این مشکل های جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای اجتناب کرده اند جمله امکان انعقاد هماهنگی هسته ای همراه خود ایران را تجزیه و تحلیل کردند.

در حالی کدام ممکن است بازدید زودتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هند به تعویق افتاده است، ۲ طرف {در این} گفتگوی تلفنی هماهنگی کردند کدام ممکن است گذشته تاریخی عکس برای این بازدید تصمیم گیری کنند.

پس اجتناب کرده اند این تصمیم تلفنی، مودی، نخست وزیر هند در توییتی نوشت: “خوشحالم کدام ممکن است همراه خود نفتالی بنت صحبت می کنم… ما با توجه به تحولات فعلی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همکاری هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل در زمینه های مختلف گفتگو کردیم. من می خواهم بنشینید هستم کدام ممکن است سریع به هندوستان خوش به اینجا رسید بگویم. به گفتگوهایمان شکسته نشده دهیم.”

تأمین: مهر

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/