گفتگونیوز » چرا بایدن برای خارج کردن نام سپاه از FTO تعلل می‌کند؟


در هفته‌های جدیدترین، یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین موضوعات اختلافی باقی‌مانده میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در مذاکرت وین، موضوع بردن عنوان سپاه اجتناب کرده اند فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا (FTO ) عنوان شد؛ این در حالی است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند مشاوران،‌ افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان کنگره آمریکا ادعا کرده‌اند دلیلی بر باقی‌ماندن عنوان سپاه {در این} لیست اجتناب کرده اند سوی مقامات بایدن نیست چرا کدام ممکن است به آموزش داده شده است خودشان به مقیاس کافی سپاه ایران تحریم است.

به گزارش ایسنا، در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا در ادعا‌ای ادعا کرد کدام ممکن است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه این ملت قرار داده است. این اقدام عالی سال پیش اجتناب کرده اند خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب پوشش “فشار حداکثری” اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شد.

این اقدام آمریکا اجتناب کرده اند دوران مبارزه خنک به همان اندازه کنون بی‌سابقه {بوده است}.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عالی نهاد قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب ارتش جمهوری اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام آمریکا {برای قرار دادن} عنوان سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی FTO در حالی کدام ممکن است حکومت جمهوری اسلامی را در سال ۱۳۵۷ به رسمیت شناخته است، نقض بدیهی حاکمیت سراسری ایران محسوب می‌شود.

به آموزش داده شده است متنوع اجتناب کرده اند مشاوران بین‌المللی، این اقدام آمریکا عالی بدعت تمام عیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب رسان در گذشته تاریخی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط بین‌الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از برخی از معانی اعلان مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز علیه عالی ملت تولید دیگری است. با این حال فهرست نهادهای تروریستی خارجی (Foreign Terrorist Organization) چیست؟

این فهرست تحمل ۲ «قوانین مهاجرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملیت» ١٩۶۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید «قوانین ضدتروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات نابودی مؤثر» ١٩٩۶ تحمیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق آن وزارت خارجه آمریکا اختیار تصمیم گیری مصادیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم‌هایی را بر ایده «مقررات تحریم گروه‌های تروریستی خارجی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مقررات تحریم تروریسم جهانی» دارد.
در مقررات مربوطه، اجتناب کرده اند ممنوعیت حاضر «کمک‌های عینی» به گروه‌های مندرج در لیست FTO را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تعقیب کیفری متخلفین» آموزش داده شده است شده است، به این معنا کدام ممکن است متخلفان ۹‌ تنها کشف نشده تحریم‌های همان قدیمی مثل منع ‌شدن اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار دسترس در بازار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منع ورود به نظام مالی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … قرار می‌گیرند، اما علاوه بر این به ‌عنوان «متخلف زندان» مشمول پیگرد کیفری سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراملی، همراه خود مجازات بیست سال زندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه‌های فوق العاده با کیفیت حرفه ای نیز می‌شوند.

وزارت خارجه آمریکا هم‌چنین، بیش اجتناب کرده اند ۶۰ گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اجتناب کرده اند جمله القاعده، گروه حکومت اسلامی (داعش)، حزب‌الله لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند تشکیلات فلسطینی را در فهرست «گروه‌های تروریستی خارجی» قرار داده است.

اقدام ترامپ در توصیه عنوان سپاه پاسداران در فهرست FTO در چارچوب حقوق بین الملل شبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی بین‌الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز نقض کنوانسیون مصونیت مقامات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال متعلق به آن است‌ها، قوانین اساس حاکمیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابری مقامات‌ها، دستور حاکمیت سرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور عدم توسل به‌زور است.

وزارت خزانه داری مقامات ترامپ هم‌چنین، علاوه بر این توصیه عنوان سپاه در فهرست FTO، در اکتبر سال ۲۰۱۷، (مهرماه ۱۳۹۶) سپاه را {به دلیل} حمایت اجتناب کرده اند تروریسم در شمول فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ قرار داد.

فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ در سال ۲۰۰۱ به اصل جرج بوش صادر شد کدام ممکن است کسی هر دو نهادهایی را در بر می‌گیرد کدام ممکن است آمریکا آن‌ها را همراه خود عنوان تروریست جهانی (SDGT) می‌خواند. آمریکا در سال ۲۰۰۷ نیز نیروی قدس سپاه (شاخه عملیات برون‌مرزی سپاه) را در لیست شمول فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ قرار داده بود.

شایان اشاره کردن است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتهام حمایت اجتناب کرده اند تروریسم مورد تحریم‌های فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی‌جانبه آمریکا تحمل عنوان قوانین “کاتسا” قرار گرفته بود. کاتسا (قوانین مقابله همراه خود دشمنان آمریکا اجتناب کرده اند طریق تحریم) در مرداد ۱۳۹۶ همراه خود امضای دونالد ترامپ به قوانین تغییر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مساله باعث شد به همان اندازه لغو تحریم‌های سپاه {در این} قالب نیازمند رای را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کنگره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنای آمریکا شود.

به گزارش ایسنا، ترامپ در حالی اقدام به توصیه عنوان سپاه در فهرست FTO کرد کدام ممکن است بنا بر گزارش رسانه‌های آمریکایی در زمان اجرای این انتخاب، وزارت حفاظت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه داده ها مرکزی آن ملت، دیگری انتخاب وی بودند.

ژنرال مدل میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، به‌ طور علنی ادعا کرد کدام ممکن است دیگری خارج کردن عنوان نیروی قدس سپاه پاسداران اجتناب کرده اند این فهرست است.

روزنامه “وال استریت ژورنال” نیز در آن مقطع گزارش کرد، بعضی مقام‌های پنتاگون اجتناب کرده اند جمله ژنرال جو دانفورد رئیس ستاد مشترک نظامی نسبت به عاقبت این انتخاب برای ایمنی نیروهای آمریکایی ابراز اولویت کرده است.

این مقام‌های ارتش هشدار دادند کدام ممکن است تروریست تحقق بخشیدن سپاه پاسداران ممکن است باعث تحریک خشونت علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شود، بی‌آنکه تاثیری شدید بر اقتصاد ایران داشته باشد.

این هشدارها اجتناب کرده اند این جهت بود کدام ممکن است نیروهای ارتش آمریکا در قلمرو، ویژه به ویژه در خلیج فارس در تصمیم دائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک همراه خود نیروهای سپاه ایران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این اقدام، نیروهای آمریکایی نمی‌توانند همراه خود عالی گروه تروریست خوانده شده مماشات هر دو هر نوع تصمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم کنند؛ این نکته احتمالاً به این تکنیک بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست کدام ممکن است اگر قایق‌های سپاه به در اطراف ناوهای آمریکایی مانور بدهند کدام ممکن است همواره {در این} قلمرو شاهد این مساله بوده‌ایم، قابل انجام است اجتناب کرده اند دید نیروهای آمریکایی نتوان تنها به تذکر بسنده کرد اما علاوه بر این این چیزها می‌تواند به اقدامات ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهری منجر شود. در همین جاری ایران نیز اقدام متقابل انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاسخ قرار تکل عنوان سپاه در FTO، “ستاد فرماندهی نظامی آمریکا” (سنتکام) در خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق آفریقا را نیروی تروریستی ادعا کرد. همراه خود این انتخاب در حرکت فضای نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار در خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو به طور دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجهی میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا افزایش کشف شد به همان اندازه جایی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی توسط ترامپ، مجلس ایران “پنتاگون، نظامی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای زیر مجموعه آن” را در فهرست نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های تروریستی ملت قرار داد.

به گزارش ایسنا، جدای اجتناب کرده اند اندازه ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی قرار از گرفتن عنوان سپاه در فهرست FTO را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاتسا، اقدام دونالد ترامپ به لحاظ سیاسی، مانعی فوق العاده غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت بر بالا راه هر گونه بازگشت بالقوه به برجام در مقامات‌های بلند مدت آمریکا بود.

شاید بتوان اظهار داشت کدام ممکن است جدای اجتناب کرده اند تاثیرات بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی این تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌ها، موضوع برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر این اقدامات بر ممانعت اجتناب کرده اند یک بار دیگر اجرا شدن هماهنگی هسته‌ای تنها انگیزه اعمال این تحریم‌ها اجتناب کرده اند سوی مقامات وقت آمریکا {بوده است}.

همراه خود ملاحظه به حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت سپاه در ورزش‌های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیربنایی ملت توصیه عنوان سپاه در FTO ضربه محکمی به مزیت مالی ایران ناشی اجتناب کرده اند اجرای بالقوه برجام وارد می‌تنبل. به علاوه همراه خود این تحریم‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌هایی اجتناب کرده اند این انگشت در حرکت ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های خارجی کدام ممکن است تعاملی کودک همراه خود آمریکا داشته باشند جایگزین حضور دسترس در بازار ایران را پیدا نمی‌کنند. این درحالی است کدام ممکن است اساسا وجود چنین مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل‌های سرسختانه کمتر شرکتی ریسک حضور در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری را ممکن است داشته باشد. در صورت باقی ماندن عنوان سپاه در FTO، تخفیف همراه خود نمایندگی‌های تکیه کن به سپاه صرفا جنبه نقض تحریم‌های آمریکا را نخواهد داشت، اما علاوه بر این اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های خاطی همراه خود خطر شدید حمایت اجتناب کرده اند تروریسم گذراندن هستند کدام ممکن است می‌تواند به بازداشت، استرداد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانی شدن اشخاص حقیقی بیانجامد.

طیف گسترده ای از تحریم‌ها اجتناب کرده اند سوی آمریکا به همان اندازه کنون علیه سپاه اعمال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدای اجتناب کرده اند اینکه سپاه در FTO نگه دارد هر دو ۹، تحریم‌ها علیه آن در قالب های تولید دیگری موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمداران آمریکا به چه انگیزه برای نگه از گرفتن عنوان سپاه در لیست مزبور اصرار دارند. به همین دلیل تاثیر ممکن نگه از گرفتن عنوان سپاه در FTO برای آمریکا چیزی در حد “صفر” است.

اجتناب کرده اند سطح تذکر ایران، ورزش‌های بسیاری سپاه پاسدارن ایران همراه خود ملاحظه به تحریم‌های تمدید شده علیه این نهاد ارتش تحت هیچ شرایطی تکیه کن به نیروهای بیرونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل تاثیر فضاسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بیرونی در مرحله قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه قرار نمی‌گیرد.

به علاوه، جو بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات افسران وزارت خارجه آمریکا اجتناب کرده اند جمله کسانی بوده‌اند کدام ممکن است در زمان اعمال این محدودیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌ها همراه خود این اقدام ترامپ مخالفت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست چرا در برداشتن این محدودیت‌ها کدام ممکن است عالی روز انصافاً غیرمنطقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخل ایمنی سراسری آمریکا بود، در این زمان تعلل می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم به آن است ثابت‌اند.

جناح جک سالیوان مشاور ایمنی سراسری رئیس‌جمهور آمریکا آمریکا در مقامات بایدن کدام ممکن است سابقه حضور در نیروی کار مذاکراتی آمریکا در بحث هسته‌ای ایران را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه‌های قبلی اجتناب کرده اند این وظیفه جدا گذاشته شده است، بافت می‌تنبل بعد اجتناب کرده اند برجام امکان مذاکره همراه خود ایران نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی دارد اجتناب کرده اند در گذشته سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ایران برای فضای باز کردن عنوان آن اجتناب کرده اند FTO امتیازگیری بیشتری داشته باشد.

متاسفانه همراه خود تاخیر در مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه نرسیدن آن در یک واحد سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان تحولات خانه آمریکا به طور قابل توجهی کدام ممکن است در آستانه انتخابات کنگره قرار داریم، مساله ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجام به مساله خانه مقامات بایدن تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مساله موجب شده انتخاب‌گیری کسب اطلاعات در مورد برجام همراه خود تاخیر بیشتری مواجه شود.
هم‌چنین در مقابل پیش بینی شاهد هستیم کدام ممکن است موضوع برجام هر دو خروج سپاه اجتناب کرده اند FTO دارد به موضوع رقبا انتخاباتی میان بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبایش تغییر می‌شود کدام ممکن است این توسعه اصلا به نفع برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران نخواهد بود. بایدن در حالی برای دسترسی انتخابات کنگره کنار هم قرار دادن تبدیل می شود کدام ممکن است باقی مانده است مانترا انتخاباتی‌اش در کمپین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ کسب اطلاعات در مورد یادآور برجام را ممکن نکرده است.

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه حال آمریکا نیز وقتی سپاه در FTO‌ در مقامات ترامپ قرار اظهار داشت، اجتناب کرده اند منتقدان این اقدام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را خلاف پیشنهاد‌های نهادهای اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی آمریکا دانست با این حال در این زمان کدام ممکن است خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهانش در مقامات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانند کدام ممکن است خارج کردن سپاه اجتناب کرده اند فهرست کار سختی نیست، اجتناب کرده اند این کار خودداری می‌کنند.

{در این} میان اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سرسرا صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران برخی کشورهای قلمرو اجتناب کرده اند جمله امارات متحده عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان نسبت به اجرای یک بار دیگر برجام درگیر هستند، اجتناب کرده اند انجام هر اقدامی کدام ممکن است این مساله را به تاخیر بیندازد هر دو اجتناب کرده اند بین ببرد حمایت می‌کنند.

برخی دارایی ها ادعا کردند کدام ممکن است آنچه تحمل عنوان امتحان شده برای مقابله سازی خروج سپاه اجتناب کرده اند FTO‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این ادعا اینکه ایران انگشت اجتناب کرده اند پیگیری عاملات ترور سردار سلیمانی به طور علنی در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود، سناریویی طراحی شده اجتناب کرده اند سوی رژیم اسراییل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌پیمانان قلمرو‌اش‌اش است.

مقامات بایدن اجتناب کرده اند زمان روی کار برخورد کردن به همان اندازه کنون نماد داده است کدام ممکن است در مقابل شعارهای انتخاباتی‌اش، توان دل کندن اجتناب کرده اند شیرینی میراثی کدام ممکن است ترامپ در مقابل گذاشته است، ندارد. متنوع اجتناب کرده اند مشاوران معتقدند بایدن در شبیه به ابتدای کار می‌توانست به سادگی همراه خود امضای دستورالعمل‌های اجرایی نسبت به لغو متنوع اجتناب کرده اند دستورالعمل ها اجرایی رییس جمهور زودتر کدام ممکن است برجام را به ورطه نابودی کشاند، بازگشت همه اعضا به برجام را مهم بزند با این حال اجتناب کرده اند امتحان کردن این بالا باز زد.
اکنون مقامات آمریکا به بهانه‌های واهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه تقاضا‌های فرابرجامی اجتناب کرده اند انجام اقداماتی کدام ممکن است مسیر انتفاع ایران اجتناب کرده اند مزیت مالی برجام را تسهیل خواهد کرد، بالا باز می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شرایط امتحان شده هم دارد به همان اندازه ایران را بی ارزش بر هم مصرف کردن مذاکرات نماد دهد.

به آموزش داده شده است دارایی ها ایرانی، روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کشورهای ecu، تنها طرفی کدام ممکن است کنار هم قرار دادن یادآور برجام نیست، آمریکاست. باید دید مقامات بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار وزارت خارجه‌اش سرانجام حاضر به توجه ورزشی اجتناب کرده اند میراث دردسرساز جامانده اجتناب کرده اند فاصله ترامپ برای یادآور برجام خواهد بود هر دو خیر.