گفتگونیوز » آشنایی با سازه های ریلی و قطعات آن


کابینت ریلی،فایل ریلی هر دو شبیه به ارسال ریلی به هر سازه ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب هر دو پلاستیک نوسازی شده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای درجه هایی باشد کدام ممکن است قابل اضافه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ریل برای حرکت باشد، آموزش داده شده است تبدیل می شود. صنعت کابینت ریلی اجتناب کرده اند قبلی به همان اندازه به همانطور که صحبت می کنیم کاربرد بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد بسزایی در ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیدمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اقلام داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه مقیاس مسکن خصوصی، کاری، اجتماعی،…خواستن به این صنعت موجود است. یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند عناصر به کار گذشت {در این} سازه پیچ ام دی اف میباشد کدام ممکن است در این متن به همه اشیا اشاره کردن شده خواهیم تیز کردن.

 

سابقه صنعت کابینت ریلی در ایران  ۷۰ سال قدمت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای صرفه جویی در فضای فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نیازهای انبارداری همراه خود نمونه برداری اجتناب کرده اند نمایندگی های اتحادیه اروپا عملکرد بسزایی ایفا می تدریجی. همراه خود پیشرفت فوری تکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت بالای تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا در صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌ها خواستن از حداکثر به صرفه جویی در فضای فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در نقل ‌وانتقال کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول بافت تبدیل می شود. سیستم‌های کابینت‌بندی انبار بسته به خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن مشتریان آن دارای قابلیت اجرا به‌صورت یکپارچه، مختلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مکانیزه می‌باشند.

 

طیف گسترده ای از کابینت ریلی

کابینت ریلی مشبک (پیچ ام دی اف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهره ای) را می‌توان جز معمولاً پرسیده می شود‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرمصرف‌ترین طیف گسترده ای از کابینت‌بندی عنوان برد کدام ممکن است جهت نگهداری اقلام سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌کمیت استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌صورت دستی قابل اضافه کردن می باشند.

تفسیر طیف گسترده ای از کمد ارسال ریلی به در کنار مشخصات فنی ارسال ریلی کلیک کردن کنید

این سازه اجتناب کرده اند نبشی‌های خروجی‌دار، پانل‌ها هر دو کفه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهره تشکیل‌شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ فوق العاده سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریعی دارد. اکثریت اینها کابینت ها در رنگ‌های معمول طوسی، آبی، سفید حاضر می‌گردد. جهت نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبارش ملزومات، ابزارآلات، عناصر یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقلام در انبارها، انباری‌های منازل، فروشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه‌ها، سالن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه‌های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارسال مورداستفاده قرار می‌گیرد.

نصب این سازه به‌سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمترین ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فوری‌ترین زمان امکان‌پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به تخصص خاصی در زمینهٔ آشنایی همراه خود نصب کابینت ریلی ندارد.

– در مقیاس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع

– قابلیت ورود سرراست به اقلام باوجود طبقه‌های بسیاری

– امکان نصب پلکان، نرده، سالن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالابر

– نصب فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست

– قابلیت کاهش هر دو افزایش قله را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع طبقات

– قابل‌استفاده جهت مونتاژ دیواره‌های کاذب، سقف سبک، بالکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میز کار

 

– قابلیت جابجایی قله طبقات

– انتخاب در مقیاس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل‌های طبقات

– ورود سرراست به طبقات اضافه کردن

– قابلیت پیوستن پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهره‌ای کابینت‌ ریلی {به یکدیگر}

– طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا به‌صورت چندین طبقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبریت همراه خود قله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس فضای فعلی

کابینت ریلی کفپوشدار سبک

کابینت ریلی کفپوشدار سبک هر دو (لانگ اسپن) شبیه کابینت‌بندی راک کفپوشدار با کیفیت حرفه ای است همراه خود این تمایز کدام ممکن است برای نگهداری زیادی از دست و پا گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه با کیفیت حرفه ای استفاده‌شده ولی تحمل اضافه کردن کمتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط نفر جابجا می‌شوند. اجزای این روش برای ادغام کردن بدنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزای آن (در مقیاس مختلف)، بازو (در مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل‌های مختلف)، رابط‌های بین بدنه، قفل بازو، کف‌پوش‌های طبقات (در مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل‌های مختلف) می‌باشد. رنگ معمول بدنه‌ها طوسی، بازوهای طبقات نارنجی، کف‌پوش‌های طبقات طوسی هر دو گالوانیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصالات گالوانیزه می‌باشند. در انبارهای داروها، انبارهای محصول، انبار عناصر یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردخانه‌ها کاربرد دارد.

– طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا به‌صورت منصفانه هر دو چندطبقه در قله، کبریت همراه خود قله سالن

– در کنار همراه خود راهروهای ارتباطی پلکان، نرده، بالکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالابر

– امکان خرده برداری {به دلیل} سود در ورود کلیه طبقات

– امکان اقدام در قله را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت طبقات بسیاری

– امکان کابینت‌بندی در کمتر از قله فضاهای فعلی

– پشتیبانی اجتناب کرده اند تأسیسات سالن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبار شبیه سیستم‌های روشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفاء حریق

– افزایش دیدنی نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه امنیت انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اضافه کردن شده

– قابلیت پیوستن تمامی کابینت‌ها به‌صورت پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهره‌ای

– قابلیت اجرای فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش هر دو افزایش مقیاس

کابینت بندی شخصی سالن (درایوین)

کابینت‌ ریلی شخصی سالن (درایوین) دارای تونل‌هایی است کدام ممکن است جدا از محل اضافه کردن زیادی از پالتی، مسیر تردد لیفتراک نیز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهروهای اضافی در این روش بردن ‌شده است. در این روش فینال بار گذاشته شده، اولین بار قابل‌درو کردن است.این روش اجتناب کرده اند تذکر بازو، ریل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند مهاربندها سایر قطعات ظاهر زیادی به کابینت ریلی پالت راک دارد. اجزای این روش برای ادغام کردن بدنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزای آن (در مقیاس مختلف)، بازوهای لاغر‌دار (در مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل‌های مختلف)، بازوهای مهار سقف (در مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل‌های مختلف)، مهاربندهای پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین بدنه، ریل‌های طبقات، استپ پالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصالات است. رنگ معمول بدنه‌ها طوسی، بازوهای لاغر‌دار نارنجی، ریل‌ها نارنجی هر دو گالوانیزه، مهاربندها نارنجی هر دو طوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصالات گالوانیزه می‌باشند. در سردخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبارهای داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبارهای محصول بهتر از کاربرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌وری را حاصل می‌نماید.

– افزایش کمیت پالت گذاری در درجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قله انبار به یک زن و شوهر برابر، {به دلیل} استفاده اجتناب کرده اند تونل‌های اضافه کردن به‌عنوان سالن

– اضافه کردن توسط لیفتراک اجتناب کرده اند انتهای تونل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس برای تخلیه بار اجتناب کرده اند ابتدای تونل درو کردن انجام می‌گردد

– اولین خروجی پالت فینال درگاه است(LIFO)

کابینت ریلی بازویی (کانتی لور)

کابینت ریلی بازویی (کانتی لور) برای نگهداری زیادی از با کیفیت حرفه ای، دست و پا گیر لوله‌ای، شاخه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو رولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورقی کدام ممکن است توسط لیفتراک جابجا می‌شوند طراحی ‌شده است. کابینت ریلی بازویی (کانتی لور) همراه خود کمتر از قله ۱۲ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس مختلف قابلیت اقدام در انبارهای کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم را داراست. اجزای این روش برای ادغام کردن اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستون، بازو، مهاربندهای افقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربدری، پین پیوستن بازو، پین جلوگیری اجتناب کرده اند ریزش بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اتصالات است. رنگ ستون‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس ستون‌ها طوسی، بازوها نارنجی، مهاربندها طوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اتصالات گالوانیزه می‌باشند. صحیح استفاده زیادی از شاخه‌ای مثل لوله‌های فلز، پروفیل‌های سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای، الوار، ورق‌های چوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نئوپان، میلگرد، زمینه‌های دست و پا گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رول‌های فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرشینه (موکت).

– نداشتن ستون در جلوی کابینت‌ ریلی کدام ممکن است کمتر از ورود در اضافه کردن اقلام همراه خود مقیاس متنوع را فراهم می‌نماید

– قابلیت اقدام در مؤلفه‌های قله، اندازه بازو، دهانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل بار مختلف

– قابلیت اضافه کردن توسط لیفتراک

– ترتیب قله بازوهای طبقات همراه خود فواصل ۱۵ سانتیمتر

فایل بندی ریلی

سیستم کابینت ریلی کتابخانه ای تولید دیگری به تماس گرفتن کمد ریلی کتابخانه  طبقه بندی دفتری برای نگهداری زیادی از سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند دفتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه‌ای استفاده می‌گردد. بهتر از کاربرد کابینت ریلی دفتری در امکانات کتابخانه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارسال‌های دفتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهایی کدام ممکن است نگهداری اسناد را دارند است. اجزای این روش برای ادغام کردن ستون، بست پیوستن ستون‌ها، بازو، کفه هر دو طبقه، کفی ستون، کلیپ تکیه‌گاه کفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درپوش پلاستیکی ستون است کدام ممکن است معمولاً به رنگ سفید حاضر می‌گردد.

– جهت استفاده در مصارف خانگی، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارسال

– برای مصارف فروشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبار موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر یدکی

– انتخاب در مقیاس دهانه، عمق، قله

– ورود سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری به اجناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه سیستم

– قابلیت ترتیب قله طبقات {به دلیل} وجود سوراخ‌های متوالی در کل ستون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح انواع طبقات

کابینت ریلی فروشگاهی

 

جزء معمولاً پرسیده می شود ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرمصرف ترین سیستم های طبقه بندی، کابینت ریلی فروشگاهی است کدام ممکن است صحیح برای فروشگاه های زنجیره ای , هایپرمارکتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپر مارکت ها می باشد. فایل بندی فروشگاهی جهت اضافه کردن اقلام سبک به همان اندازه نیمه با کیفیت حرفه ای صحیح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طیف گسترده ای از دیواری، منصفانه طرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ طرفه خودایستا اجرا می گردد.

اجزای این روش برای ادغام کردن ستون‌های دیواری هر دو شخصی ایستا، لچکی طبقات، کفه‌ها هر دو طبقات، کتیبه ورودی هر دو پاخور، پانل‌های پایین، جا کارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ‌های مختلف حاضر می‌گردد.

ارسال ریلی محور: طبقه بندی، کد گذاری، ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری پرونده های گروه محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد جا می باشد. اجتناب کرده اند فواید اکثریت اینها سیستم های ارسال  می توان به جلوگیری اجتناب کرده اند تشکیل پرونده های تکراری خیلی شبیه، صرفه جویی در انواع مشتریان، اعمال دقیق مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطع کار ردیابی کرد.

فایل ریلی غیر محور:  {در این} ارسال ریلی واحدهای سازمانی دارای طبقه بندی کردن بی طرفانه می باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده های درمورد به شخصی را ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری خواهند کرد، اجتناب کرده اند فواید اکثریت اینها طبقه بندی  می توان به نزدیک بودن سوابق داده ها به کارگران، شناخته شده بودن به عناوین پروند ها، بافت تعلق اصولاً داده ها به اداره شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی اصولاً ردیابی کرد.

کابینت بندی ریلی ظریف: در طبقه بندی ظریف هر منصفانه اجتناب کرده اند اقدام کنندگان موظف به نگهداری اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها اجرایی شخصی شان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گونه ترتیب، مورد تایید گروه های اجرایی نیز نمی باشد.

مانور دادن فایل ریلی

هنگامی کدام ممکن است {فضای کافی} در اطراف اجرایی {وجود ندارد}، استفاده اجتناب کرده اند فایل های ریلی نیز امکان های فوق العاده خوبی برای کمدهای دیواریی هستند کدام ممکن است خواهید کرد ناچارید آن ها را همراه خود چکش زدن هر دو پیچ مصرف کردن به درجه کف پایین متصل نمایید. اگر بخواهید انتخاب بگیرید آن را کنار کنید هر دو به محل قرارگیری عکس منتقل کنید، حفره های ناخوشایندی روی کف پایین باقی می گذارد. حرکت فایل ریلی علاوه بر این ارائه می دهیم امکان می دهد کابینت های کف به سقف شخصی را بیشتر ترتیب مجدد کنید. اجتناب کرده اند اکثریت اینها ارسال ها برای نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبار در امکانات بازیابی تلویزیون سونی نیز استفاده میشود