کمبود نیروی انسانی ماهر باید با استفاده از توانمندی های مراکز مهارتی جبران شود.به گزارش تابناک مرزیزی، مهدی زنده و کلی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه منطقه مرکزی افزود: جهت گیری ها در برنامه هفتم باید از نظر حوزه، نوع آموزش و مربیان برای آموزش لحاظ شود. نیروی انسانی ماهر و کارآمدوی بیان کرد: ارائه آموزش ها باید کاربردی و متناسب با صنایع مورد نظر باشد و به جای تامین نیروی انسانی بیگانگان از انرژی های انسانی استانداری های همجوار استفاده شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به صنعت ساختمان گفت: این استانداری به استثنای کارگران ساده ساختمانی از کادر مجرب و آموزش دیده در صنعت ساختمان برخوردار نیست و باید توانمندی های آموزشی استانداری باشد. بهره گرفته شده است. افزایش سطح ایمنی و کیفیت ساختمان ها.زندیه و کلی گفت: در خصوص فروش اموال مازاد به دستگاه های اجرایی باید علاوه بر تولید، شروع عملیات عملیاتی و تکمیل طرح های عمرانی نیز مورد توجه قرار گیرد.وی گفت: باید در تعیین اموال و اموال مازاد آموزش و پرورش دقت شود و به ارتقای سهم سرانه آموزش و پرورش در شهرها و روستاهای فرمانداری زیر نظر کارشناس حوزه شهرسازی توجه شود. .معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری مرکزی گفت: کوتاه ترین راه برای تامین منابع مالی دستگاه های اجرایی، فروش املاک مازاد و تولید دارایی است.حسن میرزاخانی افزود: در قانون بودجه و با توجه به شرایط موجود، دستگاه های اجرایی باید منابع مالی خود را علاوه بر آنچه در تخصیص بودجه اعلام شده، از محل منابع مورد انتظار مازاد فروش املاک و تولید دارایی تامین کنند.وی بیان کرد: اداره کل آموزش و پرورش منطقه مرکزی مدارس و اماکن آموزشی بسیاری در اختیار دارد که در نقاط خوب شهرستان های استان واقع شده و یا در روستاهای استان دارای مدارسی است که در آنها مدرسه وجود دارد. تعداد دانش اموزان. کاهش یافته است، و با فروش این فضاها می تواند بخشی از نیاز به تعمیر پول شما باشد.مدیرکل آموزش و پرورش منطقه مرکزی گفت: این مدیریت دولتی بیشترین تراکم دانش آموزی را در شهرستان های اراک، ساوا و دیلیجان دارد.احمدرضا نوازنی افزود: هم اکنون ۶۰ مدرسه در شهرستان ساوه وجود دارد که در دو نوبت فعالیت آموزشی انجام می دهند.وی گفت: اداره کل آموزش و پرورش منطقه مرکزی مدارس را در چنین شرایطی به فروش می رساند تا در آینده با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه نشوند.نوازنی گفت: در برخی از روستاها به دلیل جمعیت کم، ممکن است امکان فروش اموال آموزشی وجود داشته باشد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استانداری مرکزی گفت: آموزش های مهارتی در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد رشد داشته است.حمید رضا رستمی افزود: ۱۵ هزار کارآموز در نیمه نخست امسال از دوره های مهارت فنی و حرفه ای استانداری در رشته های تخصصی بهره مند شدند.وی تاکید کرد: از این تعداد ۱۱ هزار نفر در مراکز فنی و حرفه ای دولتی و ۴ هزار نفر در مراکز فنی و حرفه ای خصوصی دوره های مهارتی را گذرانده اند.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استانداری مرکزی گفت: امسال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ساعت آموزش فنی و حرفه ای ارائه شده است. وی گفت: امسال این اداره کل ۲۷ میلیارد ریال سود حاصل کرد که نسبت به سال گذشته ۱۳۲ درصد رشد را نشان می دهد و این به دلیل تسهیل در صدور پروانه کسب است. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای منطقه مرکزی گفت: ۹۱۰ هزار ساعت آموزش مهارتی طی برنامه ششم در قالب تفاهم نامه با نهادهای متولی به جذب نیرو های استانداری ارائه شد. رستمی افزود: ۳۵۵ هزار ساعت آموزش به دانش آموزان و ۸۵۵ هزار ساعت آموزش مهارتی به دانش آموزان استانداری در برنامه ششم در استانداری ارائه شد.