کلبه وحشتناک انزلی – ایمنا


کلبه

به گفته ساکنان محلی ، صداهای عجیب و ترسناک شب هنگام در خانه وحشت آنزلی و همچنین سنگینی هوا و تنگی نفس در اطراف آن شنیده می شود. مردم معتقدند که ارواح در این کلبه زندگی می کنند ، و اگر کسی دائمی آورد و صبح را در این کلبه گذراند ، ثروتمند می شود.

گوینده: و تنظیم: Menia Mania

دانلود

کد خبر 528734

دیدگاهتان را بنویسید