کشف ۵ مقبره باستانی در مصر – قدس آنلاین | ایستگاه خبریوزارت آثار باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مصر اجتناب کرده اند اختراع مقبره های ۵ هزار ساله در سقاره خبر داد.

به گزارش قدس اینترنت، وزارت آثار باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مصر اجتناب کرده اند شکسته نشده کاوش در «سقاره» گورستان تاریخی پایتخت مصر سنتی موسوم به «ممفیس» کدام ممکن است برای ادغام کردن ۵ مقبره تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار باستانی درمورد به ۴۷۰۰ به همان اندازه ۴۰۰۰ سال پیش است، خبر داد. . در

در بخشی اجتناب کرده اند ادعا وزارت آثار باستانی مصر آمده است کدام ممکن است ماموریت سنتی شناسان مصری در نتیجه اختراع ۵ مقبره در ۱۰۰ متری هرم “رن را” در سقاره شد.

به آگاه مصطفی وزیری، دبیرکل شورای برتر آثار باستانی مصر، این مقبره ها متعلق به شخصیت های بلندپایه دوران «سلطه قدیم» مصر سنتی است.

مصطفی وزیری وزیر گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار باستانی مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالد العنانیه اجتناب کرده اند این آرامگاه بازدید کردند.

دوران «سلطه قدیم» در مصر مصادف همراه خود دوران مونتاژ اهرام است. انتخاب برای تغییر ساقارا شناخته شده به عنوان مقبره مناسب سلطنتی توسط فرعون جوسر، اولین سلسله سوم اجتناب کرده اند “سلطه قدیم” گرفته شد.

اولین مقبره اخیراً اختراع شده متعلق به مردی به تماس گرفتن اری، اجتناب کرده اند افسران برتر رتبه قضایی است. برای این مقبره گذرگاه مناسبی تعبیه شد کدام ممکن است مردمان را به محل جنازه هدایت می تنبل. دیوارهای اتاقی کدام ممکن است تابوت غول پیکر در آن قرار دارد همراه خود به تصویر کشیدن های رنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار های حکاکی شده کدام ممکن است صحنه های مختلفی اجتناب کرده اند مراسم تشییع جنازه را به تصویر می کشد تقویت شده است.

آرامگاه دوم متعلق به شریک زندگی مردی به تماس گرفتن یارت است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این حال قبر سوم متعلق به مردی به تماس گرفتن «بنفر حافی» بود کدام ممکن است تعدادی از منصب مهم در دربار داشت.

قبر چهارم کدام ممکن است شش متر زیر پایین است متعلق به زنی به تماس گرفتن «بتی» است. این زنانه پاسخگو برای تقویت صورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد فرعون بود. این زنانه علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند راهبان «تاثیرگذار» الهه عشق، شکوه، موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره مصر سنتی بود.

آرامگاه پنجم نیز متعلق به مردی به تماس گرفتن هانو است. این شخص علاوه بر این دارای عناوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناصب مختلفی اجتناب کرده اند جمله سرپرستی کاخ سلطنتی بود.

تأمین: ایسنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/