کراما ۷۰ میلیون تومان گران شد / خودرو ۱۴۰۱ چند؟


تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت دسترس در بازار خودرو اجتناب کرده اند اواخر اسفندماه به همان اندازه درست در این لحظه نماد داد کدام ممکن است قیمت خودروهای پراید کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن در بین سایر خودروهای بازار افزایش چشمگیری داشته است.

قیمت خودرومناسبت ۲ در اولین روز بازگشایی بازار، نوسانات قیمتی دسترس در بازار خودرو بدتر کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نوسانات قیمتی در بین خودروهای پراید فعلی دسترس در بازار عقب کشیدن بود، به منظور که در بین خودروهای این گروه پراید، هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۹ تجهیزات ۱۵۱ مانکن اجتناب کرده اند ۱۵۳ میلیون تومان به کالا می رسد. بالا اسفند به همان اندازه ۱۵۱ به حداقل یک میلیون تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۴۰۰ این خودرو {در این} مدت ۲ میلیون تومان همراه خود قیمت ۱۵۷ میلیون تومان بودجه شد.

با این حال در بین خودروهای پژو نوسانات قیمت سازنده بود به منظور که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مانکن ۱۳۹۹ اجتناب کرده اند ۲۵۲ میلیون تومان در طولانی مدت اسفند درست در این لحظه به ۲۵۴ میلیون تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۴۰۰ این خودرو پرهزینه شد. همراه خود ۲ میلیون تومان {در این} مدت قیمت این خودرو در جاری حاضر ۲۶۴ میلیون تومان است.

در بین خودروهای سمند این افزایش قیمت واضح است به منظور که سمند مانکن lx 1400 اجتناب کرده اند اواخر اسفندماه حدود ۴ میلیون تومان پرهزینه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این خودرو در جاری حاضر ۲۶۴ میلیون تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۴۰۱ این خودرو هم اکنون ۲۷۳ میلیون تومان دسترس در بازار قیمت دارد.

خودروهای دنا نیز {در این} مدت اجتناب کرده اند نوسانات قیمتی در امان نبوده اند، به گونه ای کدام ممکن است دنا توربو پلاس مانکن ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند ۴۵۵ میلیون تومان در طولانی مدت اسفند درست در این لحظه به ۴۶۰ میلیون تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنا ۱۴۰۱ روزمره هم اکنون همراه خود ۳۷۵ میلیون تومان دسترس در بازار به کالا می رسد. تومان قیمت دارد.

شایان ذکر است خودروی ۱۴۰۰ دیگنیتی {در این} مدت حدود ۷۰ میلیون تومان پرهزینه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این خودرو در جاری حاضر یک میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون تومان است با این حال خودروی فیدلیتی شاهد کاهش ۱۰ میلیون تومانی قیمت بود. . {در این} مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون یک میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

قیمت روزانه خودرو در جدول زیر نماد داده شده است:

کراما 70 میلیون تومان گران شد / خودرو 1401 چند؟