کدام رژیم با محدودیت های غذایی من بهتر جواب می دهد؟ : تغذیه


خوب – مبتنی بر علم است و شامل استناد به منابع معتبر است. بحث تبادل نظر مودبانه و محترمانه است که بر علم فعلی متمرکز است و از اظهارنظر درباره دیگران اجتناب می کند.

بد – از کلیات ، مفروضات ، منابع اطلاعات سرگرمی ، هیچ منبع یا شکایتی ، هیچ جزئیاتی در مورد دستور کار ، سوگیری یا بودجه استفاده نمی کند. در بهترین حالت ، آنها به مبنایی بسیار ضعیف برای بحث علمی تبدیل می شوند. همچنین ، بحث خارج از موضوع است

زشت – (حذف یا ممنوعیت قلمرو) شامل حملات / تضاد / خصومت با افراد یا گروهها ، شکایات ، ترولینگ ، جنگهای صلیبی ، شرمساری ، انکار همه علوم یا ادعا می شود که تمام تحقیقات / علم یک توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و هرگونه تغییر شکل را گزارش دهید


من یک ربات هستم و این اقدام به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید