کجا می توان منبع ایجاد این اینفوگرافیک را پیدا کرد: تغذیه


وقتی نظرات youtuber را در مورد میوه های مختلف و ویژگی های آنها مشاهده می کردم ، متوجه شدم این اینفوگرافیک ظاهر می شود.

اینفوگرافیک نشان دهنده ارزش غذایی غذاهایی است که درصد تغذیه روزانه را نشان می دهند (تصویر را ببینید).

این شخص چگونه آنها را ایجاد کرده است و منابع تهیه این اینفوگرافیک را از کجا می توانید پیدا کنید. تلاش برای درک بهتر تغذیه من و این بسیار عالی خواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید