کاروان آمریکا، شمال عراق، نمودار هدف تصمیم – قدس آنلاین | پاگاه خبراینجا منبع امنیت من خبر داد کیکی دگیر از کاروانهای مربوط به نظامیان تروریست آمریکا داراستان صلاح الدین هدف تصمیمی که برکنار شده است.

به نام گذرش قدس آنلاین، شما منبع امنیت من هستید که در شهر صلاح الدین در شمال عراق حضور دارید، زیرا هدف تصمیم به من پیوند زده شده است.

منبع انفجار کجاست: انفجار ماشین، راه پله آستان، صلاح الدین، کاروان کاروان در حال حمل تدارکات برای لجستیک برای، ائتلاف آمریکا بودا است.

منبع خبر انفجار کجاست؟ این انفجار باعث تلفات عناصر آمریکایی، مالی شد و تجهیزات عنان میچود را نابود کرد.

giftni ast; ساس شنبه، هفتا، نز کاروان، حامل لوازم طاق لجستیک، آمریکا، دار استان، المثنی، عراق تخریب می شود. صبح هومان رز نز، منابع عراقی که صدای شهر تاریک، خطر، دار پیگاه، «ویکتوری» آمریکایی، واقعیت، در نازدیکی، فرودگاه، بغداد، اخبار داد، را بازتاب می دهند.

برخی منابع رسانه کرندند با عرضه ساشنبه جبهه راست نچناس کجای آمریکایی پیگاه به کرد استست میزند. کارزارها کجا هستند و حضور غیرقانونی و اشغال آمریکا برای آنها عادی نبود، اینجا جای عراق است. یک گروهای عراقی، تائید کننده دولت عراق، اثر با، «پارلمان در کاشور»، بید نیروهای بیگناه راز عراق، به کارگردانی کند.

Ps as Sawbah Parlman Iraq Darbara به کارگردانی نظامیان پگانه از خاک عین کاشور و تعلل بغداد در امین، ائتلاف آمریکایی لجستیک کاروانهای توسط تور هفتگی و گاهی در تول یک روز چند قدر غرار هدف انفجار.

مجلس عراق، دار دی ماه سال ۹۸، دار پی، پاهای تروریستی آمریکا، دار ترور، سردار، صباباد حاجی «قاسم سلیمانی» فرمنده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران کودتای اسلامی ایران و «ابومهدی المهندس» نایب شهید نایب خراج نایب خراج شعب عراق کوشور را ساوپ کرد.

بان: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/