چگونه شخصاً نیاز روزانه خود به ویتامین ها و مواد معدنی ضروری را برآورده می کنید؟ : تغذیه


به نظر می رسد رسیدن به 100٪ هر روز ، به ویژه برای برخی ویتامین ها و مواد معدنی غیرممکن است. چگونه از دستیابی به مقادیر برنامه ریزی شده اطمینان حاصل می کنید؟ آیا شما یک دستور العمل با مواد مغذی بالا مانند اسموتی که هر روز می خورید تهیه می کنید؟ آیا چیزی اضافه می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید