چگونه حقایق تغذیه ای را محاسبه می کنید؟ : تغذیه


آنچه روی برچسب ها می بینید بر اساس آنچه سازنده از قبل در مورد مواد تشکیل دهنده می داند ، است. Mars Inc در حال حاضر می داند که چقدر پروتئین / کربوهیدرات / چربی در یک اونس بادام زمینی یا یک اونس شکلات شیری وجود دارد. آنها فقط حساسیت خود را برای دریافت حقایق تغذیه ای انجام می دهند.

اگر غذای کاملاً جدیدی دارید که می خواهید بدانید پروتئین ها / چربی ها / کربوهیدرات ها در آن هستند ، به یک شیمی دان نیاز دارید. برای اندازه گیری مواد مغذی مختلف می توانید از روش های مختلف استفاده کنید. برای تعیین میزان نیتروژن و در نتیجه میزان پروتئین می توانید از طیف سنجی استفاده کنید. برای تعیین میزان چربی می توانید از کروماتوگرافی استفاده کنید. برای تعیین کل کالری خود می توانید همه را در داخل خانه بسوزانید.

شیمی رشته ای است که شامل تمام پاسخ هایی است که به دنبال آن هستید.

دیدگاهتان را بنویسید