چند درصد از مردم با محدودیت سفرهای نوروزی موافق هستند؟ – اورشلیم آنلاین | ایستگاه خبرینتایج نظرسنجی جدیدترین وسط سنجش دانشجویان ایران (ایسپا) آرم می دهد کدام ممکن است نیمی اجتناب کرده اند پاسخگویان همراه خود محدودیت های اعمال شده برای سفرهای نوروزی موافق هستند.

به گزارش قدس تحت وب، وسط افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آستانه سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن پروازهای نوروزی، نظرسنجی ای را کسب اطلاعات در مورد واکسیناسیون علیه کرونا، محدودیت در پروازهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین درخواست شده است مردمان انجام داد. در سال ۱۴۰۱ این نظرسنجی اجتناب کرده اند طریق مصاحبه تلفنی همراه خود اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال {در سراسر} ملت همراه خود الگوی ۲۰۸۴ نفر به پایان رسید. ۵۰.۶ نسبت پاسخگویان شخص، ۴۹.۴ نسبت زن، ۷۴.۱ نسبت در مناطق شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵.۹ نسبت در مناطق کشاورزی اقامت می کنند.

نتایج این نظرسنجی آرم می دهد کدام ممکن است بهزیستی مهمترین آرزوی مردمان برای سال ۱۴۰۱ بوده کدام ممکن است ۲۳.۲ نسبت اجتناب کرده اند ساکنان به آن است ردیابی کرده اند. افزایش ۱۶.۷ درصدی وضعیت مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ناپدید شدن} کرونا یکی اجتناب کرده اند مهمترین آرزوهای ۱۱.۹ نسبت مردمان برای سال بلند مدت بود.

با اشاره به بحث واکسن کرونا، بر مقدمه داده‌های نظرسنجی، ۹۱.۳ نسبت اشخاص حقیقی دوز اول، ۸۵.۵ نسبت دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷.۲ نسبت نوبت سوم واکسن کرونا را اکتسابی کرده‌اند. ۸.۷ نسبت نیز گفتند کدام ممکن است غیر مستقیم به واکسینه شدن نیستند. ۷۰.۷ نسبت اجتناب کرده اند تمام {افرادی که} ۲ دوز واکسن را اکتسابی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است نوبت سوم را تزریق نکرده بودند، اظهار داشتند کدام ممکن است دوز سوم را اکتسابی خواهند کرد، با این حال ۲۱.۶ نسبت تمایلی به تزریق نوبت سوم نداشتند.

بر مقدمه نتایج این نظرسنجی، ۳۴.۹ نسبت پاسخگویان به طور درست همراه خود عدم حاضر شرکت ها اجتماعی به {افرادی که} واکسینه نشده اند، ۲۰ نسبت به همان اندازه حد زیادی، ۱۸.۱ نسبت به همان اندازه حدودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴.۳ نسبت به همان اندازه حدودی موافق هستند. موافقت کردند کدام ممکن است شرکت ها اجتماعی را به افرادی که واکسینه نکرده اند حاضر نکنند. علاوه بر این ۱۹.۶ نسبت تحت هیچ شرایطی همراه خود این انتخاب موافق نبودند و سه.۱ نسبت به این پرس و جو پاسخی ندادند. بر مقدمه نتایج این نظرسنجی، ۵۱.۵ نسبت اجتناب کرده اند پاسخگویان همراه خود اعمال محدودیت برای پروازهای نوروزی موافق هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴.۱ نسبت نیز همراه خود آن موافق نیستند.

(بسته به شرایط واکسیناسیون) ۴۰.۴ نسبت همراه خود بازگشایی مدارس، ۴۷.۳ نسبت همراه خود بازگشایی دانشکده ها، ۳۳.۹ نسبت همراه خود بازگشایی سینماها، تئاترها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای زنده ها، ۴۳.۵ نسبت همراه خود بازگشایی اماکن مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۶ نسبت موافق هر دو موافق هستند. همراه خود بازگشایی کافه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های غذا خوردن از نزدیک موافقم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/