چند جو دوسر زیاد است؟ : تغذیه


من خودم موسلی درست می کنم و عاشق موسلی ، فرنی و غیره هستم ، بنابراین اغلب در روز چندین کاسه بلغور جو دوسر می خورم. به جای شیر ، من از شیر جو دوسر نیز استفاده می کنم که با جو دوسر هم مخلوط شده است. بنابراین شروع کردم به تعجب ، در چه مرحله ای زیاده روی در مصرف جو دوسر می تواند مضر شود؟

دیدگاهتان را بنویسید