چرا CICO در پیش بینی کاهش / افزایش وزن بسیار دقیق است؟فرض کنید دو نفر (شخص A و شخص B) هستند که روزانه 1800 کالری می سوزانند. فرد A کربوهیدراتهای زیادی در اختیار داشت که می توانست برای انرژی استفاده شود و شخص B هیچ کربوهیدراتی برای سوزاندن نداشت. به عنوان استدلال ، بیایید فقط فرض کنیم که شخص A از کربوهیدراتهای موجود برای تمام انرژی خود استفاده کرد و شخص B از ذخایر چربی منحصراً برای انرژی استفاده کرد.

شخص A 625 گرم می سوزاند "چیزها" (625 گرم کربوهیدرات x 4 کالری در گرم) ، در حالی که شخص B فقط 300 گرم غذا (300 گرم چربی x 9 کالری در گرم) می سوزاند. حتی اگر مقدار کالری یکسانی سوزانده شود ، وزن کل استفاده شده به طور قابل توجهی متفاوت است. چگونه می توانید تفاوت وزن را با استفاده از کالری به دقت پیگیری کنید؟

ارسال شده توسط / u / sapphireskyz
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید