چرا کتو چهره من را تغییر می دهد نرم تر و سفیدتر جلوه دهید؟ : تغذیه


طرفدار کتو نیست. در حقیقت ، این تغییر می تواند به این دلیل باشد که من از خوردن تمام غذاهای ناخواسته ای که معمولاً روزانه می خورم ، دست کشیدم. و می دانید که لیست غذاهای بی ارزش یک لیست بزرگ است. شاید دلیلش این باشد

2 سال پیش 1.5 ماه کتو کردم. یادم می آید چگونه صورتم اینقدر زیبا شد. خیلی نرم. مثل اینکه من پسر کوچولوی نازی هستم. من او را به تنهایی دوست نداشتم. اما مهم نیست که نشانگر سلامتی باشد

دیدگاهتان را بنویسید