چرا فیبر کربوهیدرات و کالری محسوب می شود؟ آیا واقعا به شما انرژی می دهد؟ : تغذیه


من سعی کردم از زمان افزایش وزن چند کیلو وزن کم کنم ، بنابراین کالری شماری می کنم. فیبر به عنوان مقدار روزانه کربوهیدرات در نظر گرفته می شود ، اما آیا تأثیر کاملاً متفاوتی با کربوهیدرات ها ندارد؟ آیا این اولین استفاده برای تغذیه باکتری های روده نیست؟ و اگر این به نوبه خود به جذب کالری از منابع دیگر کمک می کند ، چرا باید مانند کربوهیدرات ها با 4 کالری در گرم محاسبه شود؟

من آنقدر نگران محاسبات اشتباه نیستم بلکه فقط کنجکاو هستم. از هر دیدگاهی استقبال می نماییم!

دیدگاهتان را بنویسید