چرا زمان عید فطر کشورها با یکدیگر متفاوت است؟ – قدس آنلاین | پایگاه خبریمنصفانه پژوهشگر نجوم ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند توضیحات اختلاف زمان بین ۲ ملت، افق خاص مناطق است؛ به‌طورمثال معمولاً هلال ماه در ایران تبصره نمی‌شود، با این حال در عربستان {به دلیل} افق خاص قابل رویت است.

به گزارش قدس تحت وب عمران مرادی ، همراه خود دقیق اینکه علل اختلاف زمان اوقات شرعی در کشورهای همسایه، سوال متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی است، اظهار کرد: یکی اجتناب کرده اند توضیحات اختلاف زمان بین ۲ ملت، افق خاص مناطق است؛ به طور مثال معمولاً هلال ماه در ایران تبصره نمی‌شود، با این حال در عربستان {به دلیل} افق خاص دیده شده است.

وی افزود: تمایز افق موجب اختلاف زمان بین ۲ ملت می‌شود کدام ممکن است {به دلیل} پیچیدگی این امتیازات، رؤیت هلال ماه همراه خود ابزارهای فوق العاده از واقعی محاسبه می‌شود؛ در واقع معمولاً قابل مقایسه با ماه شوال امسال پیچیدگی رؤیت هلال ماه کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی می‌توان آن را تبصره کرد.

این پژوهشگر نجوم شکسته نشده داد: معمولاً قابل دستیابی است ماه بحرانی رخ‌دهد کدام ممکن است {در این} شرایط ماه در آسمان موجود است، با این حال شرایط رؤیت آن فوق العاده دردسرساز است؛ از {در این} هنگام هلال ماه باریک بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خورشید نیز فضا زیادی ندارد.

وی تصریح کرد: در چنین مواقعی کدام ممکن است ماه بحرانی رخ می‌دهد {به دلیل} اینکه برای رصد آن شرایط خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه‌ای دارد، معمولاً اختلافاتی رخ می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است برخی دچار فانتاسم رؤیت هلال ماه شوند.

مرادی در اتصال همراه خود تولید دیگری توضیحات اختلاف رؤیت هلال ماه در ملت ها ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مسائلی کدام ممکن است سبب اختلاف رؤیت هلال بین ملت ها می‌شود بحث دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقه است. در محاسبات اهل عرف، کافی است اجتناب کرده اند تذکر محاسباتی وجود هلال ماه در آسمان نشان دادن شود، با این حال در ایران معیار بی نظیر رؤیت هلال ماه است؛ به همین دلیل اختلافات میان کشورهای مختلف ناشی اجتناب کرده اند این مشکل نیز است.

تأمین: ایمنا